Home Contact Sitemap

Met dank aan

Sinds het bestaan van M25 Rotterdam zijn wij onze dank verschuldigd aan onderstaande organisaties, die ons helpen of hebben geholpen om van M25 Rotterdam een succes te maken.

 

Het Sint Laurensfonds

Sommige jeugdigen en ouderen hebben extra steun nodig om mee te doen in de maatschappij. Het Sint Laurensfonds wil die steun geven. Dat doet het door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties die in de stadsregio Rotterdam werkzaam zijn op het gebied van welzijn en zorg voor jeugdigen en ouderen.

www.sintlaurensfonds.nl

 

Het Kansfonds

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Die initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

www.kansfonds.nl

 

DCI
"DCI" is de afkorting voor Diocesane Caritas Instelling en is onderdeel van het Bisdom Rotterdam. De DCI kent subsidie toe aan (diocesane) diaconale projecten. Het Bisdom Rotterdam wilt zo een stimulans geven aan de caritas en de diaconie in en vanuit de parochies in het bisdom.

www.rdci.nl

 

 

Verder bedanken we: 

Instelling Katholiek Rotterdam

De Instelling Katholiek Rotterdam is namens de R.K parochies een coördinerende, initiërende, ondersteunende en uitvoerende instantie voor stedelijk overleg  en voor stedelijke pastorale projecten.

 

Het Aidsfonds

De M25 Rotterdam CD getiteld 'I've got a secret' is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Diocesane Caritas Instelling Rotterdam (DCI), de Instelling voor Katholiek Rotterdam (IKR) en het Aidsfonds.

www.aidsfonds.nl

 

De M25 vrijwilligers

Alle vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om de jongeren van M25 Rotterdam te begeleiden en mee te helpen met het organiseren van activiteiten.
Ook dank aan alle jongeren die de activiteiten bedenken en uitvoeren om zo een steun te zijn voor vele kwetsbare mensen in de samenleving.